Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vysočany, okres Blansko

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vysočany, okres Blansko
Adresa školy: Ulice: Vysočany 42
Obec: Sloup v Moravském Krasu
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 13
Ředitel:Mgr. Jana Sehnalová
Kontakt na školu Telefon: 516 435 691
Email: zs.vysocany@tiscali.cz
Web: zsvysocany.cz
IČ:62073435
RED-IZO:600106110
Zřizovatel:Obec Vysočany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vysočany 42
Obec: Sloup v Moravském Krasu
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 13
Kontakt na školu: Telefon: 516 435 691
Fax: není
IZO:102007322
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 39
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. - 6.února 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 232
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hod.
Koncepce školy: Koncepce rozvoje do 2015.doc (77,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2014.doc (105,5 KB)
Plán činností ŠD 2014-2015.doc (38,4 KB)
Školní řád: d ŠKOLNÍ ŘÁD 2013.doc (136,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, slabší žáci, žáci zdravotně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: červencová varianta 2014-15.roz (212,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, sportovní, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Vysočany 42
Obec: Sloup v Moravském Krasu
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 13
Kontakt na školu: Telefon: 516 436 123
Fax: není
IZO:118100416
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vysočany 42
Obec: Sloup v Moravském Krasu
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 13
Kontakt na školu: Telefon: 516 436 122
Fax: není
IZO:103619241
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17 - 23
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne