Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Ředitel:Mgr. Petr Kapounek
Kontakt na školu Telefon: 548 422 740
Email: skola@zsblazkova.cz
Web: www.zsblazkova.cz
IČ:49466631
RED-IZO:600108121
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nejedlého 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 520 796
IZO:107601800
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 82
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 46
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Rozvoj komunikativních schopností a řečových dovedností
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Klokanův kufr
Domácí spolupráce: Škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: logopedická intervence
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 422 740
IZO:049466631
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 615
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 422 744
Fax: 548 521 805
IZO:118200411
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 422 740
Fax: 548 521 805
IZO:103055916
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 - 33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano