Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Ředitel:Mgr. Petr Kapounek
Kontakt na školu Telefon: 548 422 740
Email: skola@zsblazkova.cz
Web: www.zsblazkova.cz
IČ:49466631
RED-IZO:600108121
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nejedlého 13
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 520 796
IZO:107601800
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 82
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 46
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 420
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Rozvoj komunikativních schopností a řečových dovedností
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Klokanův kufr
Domácí spolupráce: Škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: logopedická intervence
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 422 740
IZO:049466631
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 615
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 422 744
Fax: 548 521 805
IZO:118200411
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Blažkova 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 422 740
Fax: 548 521 805
IZO:103055916
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29 - 33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano