Zde může být obrázek školy.

Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hroznová 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Ředitel:Mgr. Luděk Balcařík
Kontakt na školu Telefon: 543 211 912
Email: vedeni@zshroznova.cz
Web: www.zshroznova.cz
IČ:48512672
RED-IZO:600108252
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno - Střed
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hroznová 1
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 912
Fax: 543 216 880
IZO:048512672
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 470
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 4. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola ve Stuttgartu (Německo)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlinky 146
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 912
Fax: 543 211 912
IZO:108042936
Školní klub
Adresa: Ulice: Hlinky 146
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 211 912
Fax: 543 211 912
IZO:150011261
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hlinky 146
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 318
Fax: 543 211 912
IZO:103067001