Logo školy

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí Republiky 1536/10, Husovice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Ředitel:Mgr. Simona Pokorná
Kontakt na školu Telefon: 545 576 794
Email: vedeni@zsnamrep.cz
Web: http://www.zsnamrep.cz
IČ:48512184
RED-IZO:600108384
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Cacovická 6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 212 408
IZO:107602407
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 25, 26, 44, 57
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 690
Školní řád: skolni-rad-MS.pdf (102,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Sportík - zdravotní tělesná výchova
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Republiky 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 794
Fax: 545 576 005
IZO:048512184
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 190
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 130
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Skolni-rad.pdf (629,7 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_ZS_2013-2014.pdf (176,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, biologie, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků z kulturně odlišného prostředí (žáci s OMJ) a ze sociálně nepodnětného prostředí
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, taneční, jazykové, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Cacovická 4/6
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 794
IZO:118200011
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: náměstí Republiky 10
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 614 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 576 794
Fax: 545 576 005
IZO:108028518
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne