Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Staňkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Jana Hlaváčková
Kontakt na školu Telefon: 541 219 992
Email: zsstankova@volny.cz
Web: www.zsstankova.eu
IČ:62157094
RED-IZO:600108503
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Staňkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 533 433 880
IZO:107602067
Základní škola
Adresa: Ulice: Staňkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 992
Fax: 541 219 992
IZO:062157094
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 322
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.4.2019, 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00 hod.
Konec výuky: 11.40 hod.
Školní družina
Adresa: Ulice: Staňkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 992
Fax: 541 219 992
IZO:118200569
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Staňkova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 219 992
Fax: 541 219 992
IZO:108028704