Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bosonožská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Ředitel:Mgr. Lenka Špačková
Kontakt na školu Telefon: 547 218 242
Email: info@zsbos9.cz
Web: www.zsbos9.cz
IČ:62156543
RED-IZO:600108546
Zřizovatel:Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bosonožská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 242
Fax: 547 215 511
IZO:062156543
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 363
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 6 a 8, autobus č.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky se specifickými poruchami učení od 3. do 9. třídy, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis, cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, lyžařský výcvikový kurz , sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistika, plavání, lyžování
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: turistické, hudební, sportovní, taneční, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Bosonožská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 242
Fax: 547 215 511
IZO:118200500
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bosonožská 9
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 218 242
Fax: 547 215 511
IZO:103067027