Zde může být obrázek školy.

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malé dráhy 66
Obec: Opatovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Ředitel:Mgr. Dagmar Štěpánová
Kontakt na školu Telefon: 547 232 332
Email: zs.opatovice@seznam.cz
Web:
IČ:71004033
RED-IZO:600110877
Zřizovatel:Obec Opatovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Opatovice 66
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 332
IZO:102179433
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 56
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. duben 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 514
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Koncepce školy: Koncepce školy 21-26.pdf (244,4 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.pdf (2055,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro zájmové vzděl..pdf (250,2 KB)
Školní řád: školní řád 2021.pdf (493,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 - 2021.pdf (271,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: obecní hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Opatovice 66
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 332
IZO:181019175
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Opatovice 66
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 332
IZO:150075294
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 22 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne