Zde může být obrázek školy.

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malé dráhy 66
Obec: Opatovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Ředitel:Mgr. Jaroslava Sklenářová
Kontakt na školu Telefon: 547 232 332
Email: zs.opatovice@seznam.cz
Web:
IČ:71004033
RED-IZO:600110877
Zřizovatel:Obec Opatovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Opatovice 66
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 332
IZO:102179433
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 55
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 514
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, jazykové, hudební, ICT
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Opatovice 66
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 332
IZO:181019175
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Opatovice 66
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 332
IZO:150075294
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 22 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne