Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Ředitel:Mgr. Olga Růžičková
Kontakt na školu Telefon: 544 250 956
Email: o.ruzickova@skolavinicnesumice.cz
Web: www.skolavinicnesumice.cz
IČ:49458884
RED-IZO:600110991
Zřizovatel:Obec Viničné Šumice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:102014132
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 34
Aktuální počet dětí: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): v listopadu
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 702
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, Pohádkový les, Duhový týden
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Spolupráce s PPP, se speciálním pedagogem základní školy, edukativně-stimulační program, možnost diagnostiky proškoleným pedagogem (pomocí Diagnosticko-intervenčních nástrojů)
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:102179859
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 97
Dny otevřených dveří (termín/y): v listopadu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 702
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00 - do ŠD, jinak 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všestranný rozvoj
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, Den mateřského jazyka, Noc s Andersenem, Den bez úrazu, Velikonoční a vánoční dílny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: Školní speciální pedagog, reedukace poruch učení v kroužku, integrace ve třídě, individální
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), Věda nás baví, Včelařský kroužek, hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, čtenářský koutek
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:118300687
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Viničné Šumice 42
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 06
Kontakt na školu: Telefon: 544 250 956
Fax: není
IZO:103079777
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21-23
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne