Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dolní konec 239
Obec: Hlohovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 43
Ředitel:Mgr. Hana Sítková
Kontakt na školu Telefon: 519 354 107
Email: hlohovec.zs@tiscali.cz
Web: www.zshlohovec.cz
IČ:70982554
RED-IZO:600112144
Zřizovatel:Obec Hlohovec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dědina 10
Obec: Hlohovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 43
Kontakt na školu: Telefon: 519 354 123
Fax: není
IZO:107604540
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): V letošním roce se den otevřených dveří neplánuje z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a zákazu vstupu třetích osob do MŠ.
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria 21-22.docx (11,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Telefon na vzdálené otevírání ze třídy, bez videozáznamu
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 450
Koncepce školy: Koncepce ZŠ a MŠ Hlohovec.doc (470,5 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Hodnocení činnosti školy: evaluace MŠ.doc (30,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: příroda, mezilidské vztahy, zdraví
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, tematicky zaměřené tvořivé dílny s rodiči, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: ZŠ Hlohovec, TJ Sokol Hlohovec, Myslivecké sdružení Hlohovec, Policie ČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, Výuka bruslení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Dolní konec 239
Obec: Hlohovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 43
Kontakt na školu: Telefon: 519 354 107
Fax: není
IZO:102243964
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 66
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: 4 Koncepce 20172022.doc (429,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV_Hlohovec_Č.j. 80_2019 final k 1.9.2019..doc (1730 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD Hlohovec.doc (342,5 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2019.doc (545,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ -činnosti 20192020.doc (10647 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : ZŠ Lednice, ZŠ a MŠ Sedlec, místní spolky - TJ Sokol, Myslivecký spolek, Petrklíč - spolek k podpoře ZŠ a MŠ Hlohovec, Policie ČR, Hasiči Valtice, PPP Břeclav
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická intervence, asistent pedagoga ve třídě, zadávání nadstandardních úkolů nadaným žákům
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dolní konec 239
Obec: Hlohovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 43
Kontakt na školu: Telefon: 519 354 107
Fax: není
IZO:118400461
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 15.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dědina 10
Obec: Hlohovec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 43
Kontakt na školu: Telefon: 519 322 149
Fax: není
IZO:103179518