Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kpt. Nálepky 7
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 06
Ředitel:Mgr. Jitka Šaierová
Kontakt na školu Telefon: 519 332 282
Email: info@kptnalepky.cz
Web: http://kptnalepky.cz
IČ:63434504
RED-IZO:600112292
Zřizovatel:Město Břeclav
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tyršův sad 3
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 333 293
IZO:107604418
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 67
Aktuální počet dětí: 67
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 561, 562, 569, integrovaná linka směr Lednice, Mikulov...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: od 6.00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP Barevný rok 2018-19.docx (8934,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-19.doc (237,6 KB)
Hodnocení činnosti školy:
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: základní škola - projekt S úsměvem do školy, mateřské školy, policie, městská policie, knihovna, hasiči...
Mezinárodní spolupráce: Přeshraniční spolupráce BIG
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Bruslení, plavání
Specifické formy podpory dětem: integrace - poruchy chování, speciální vzdělávací potřeby, logopedie
Přítomnost specialistů: školní asistent, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky , profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Kpt. Nálepky 7
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 333 339
Fax: 519 333 339
IZO:102255148
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 195
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 561, 562, 569, linky integrované dopravy směr Lednice, Mikulov
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin pro děti navštěvující školní družinu, od 7.40 hodin pro všechny žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 2018.docx (370,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2016.doc (178,7 KB)
Školní řád: skolni rad 2018-19 + gdpr.docx (109,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (3054,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Za prioritní považujeme možnost vzdělávání v oblasti cizích jazyků a aktivity a činnosti podporující zdravý životní styl (sportovní a tělesné výchova, výchova ke zdraví…) pro jejichž výuku máme dobré podmínky. Vzhledem k poloze školy klademe důraz na environmentální výchovu, která se stává součástí režimu celé školy. Smyslem EVVO je vést děti k ochraně životního prostředí a ekologizace školy. V neposlední řadě usilujeme o zatraktivnění vyučování formou projektů a projektového vyučování s využitím IC techniky a interaktivních učebnic a online vzdělávacích programů.
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol,
Certifikáty škol: scio.cz - Pečujeme o vzdělávání proskoly.cz - Aktivní škola
Domácí spolupráce : základní školy, mateřská škola - projekt S úsměvem do školy, hasiči, policie, městská policie, knihovna, slovácký krúžek Charvatčané
Mezinárodní spolupráce: Přeshraniční spolupráce BIG
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Podané ruce, Etické dílny
Specifické formy podpory žákům: Chceme rozvíjet všechna nadání našich žáků a poskytovat jim v rámci vzdělávání podporu tak, aby každé dítě dosáhlo maximálního osobního růstu. Těžíme z nižšího počtu žáků ve třídách (kolem 20 dětí). Učitelé tak mohou snáze a lépe poskytovat individuální
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, turistické, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy: www.kptnalepky.cz, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kpt. Nálepky 7
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 333 339
IZO:118400118
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kpt. Nálepky 7
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 333 339
IZO:103179071
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Tyršův sad 3
Obec: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 690 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 333 293
IZO:171000412
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano