Zde může být obrázek školy.

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Podivín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 230
Obec: Podivín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 45
Ředitel:Mgr. Miroslav Cagášek
Kontakt na školu Telefon: 519 344 207
Email: reditel@zspodivin.cz
Web: http://www.zspodivin.cz
IČ:70285471
RED-IZO:600112462
Zřizovatel:Město Podivín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 230
Obec: Podivín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 45
Kontakt na školu: Telefon: 519 344 207
Fax: 519 344 207
IZO:102255521
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 236
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:400
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: ZŠ Podivín.pdf (136,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP web.PDF (9735,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠD.pdf (185,6 KB)
Školní řád: Aktualizace Vnitřní řád školy2017.pdf (444 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_2018.pdf (972,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : ZŠ Rakvice, ZŠ Velké Bílovice, Slavoj Podivín, Sokol Podivín, MŠ Podivín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: realizace podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Interaktivní tabule ve třídách na pojené na internet
Zájmové činnosti: jazykové, technické, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 230
Obec: Podivín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 45
Kontakt na školu: Telefon: 519 344 207
Fax: 519 344 207
IZO:118400291
Školní klub
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 230
Obec: Podivín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 45
Kontakt na školu: Telefon: 519 344 207
Fax: 519 344 207
IZO:118401025