Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, okres Břeclav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Rakvice, okres Břeclav
Adresa školy: Ulice: Horní 566
Obec: Rakvice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 03
Ředitel:Mgr. Petr Florián
Kontakt na školu Telefon: 519 349 207
Email: reditel@skolarakvice.cz
Web: www.skolarakvice.cz
IČ:49963074
RED-IZO:600112489
Zřizovatel:Obec Rakvice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Horní 566
Obec: Rakvice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 349 207
Fax: 519 349 207
IZO:118400797
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 69
Aktuální počet dětí: 69
Dny otevřených dveří (termín/y): průběžně během celého školního roku - u příložitosti různých školních akcí
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce: úzká spolupráce se ZŠ v rámci jednoho právního subjektu
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Horní 566
Obec: Rakvice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 349 207
Fax: 519 349 207
IZO:102255598
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 208
Dny otevřených dveří (termín/y): bývá upřesněno v průběhu školního roku
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 15
Vstup do školy umožněn od: 7,25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Směrnice č. 11 - Řád základní školy a pravidla pro hodnocení vzdělávání - platný od 1.9.2013.pdf (500,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2013-14.pdf (1615 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, cizí jazyky, ICT, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, Vánoční jarmark, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Domácí spolupráce : úzká spolupráce s naší MŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Horní 566
Obec: Rakvice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 349 207
Fax: 519 349 207
IZO:118400312
Školní klub
Adresa: Ulice: Horní 566
Obec: Rakvice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 349 207
Fax: 519 349 207
IZO:118401092
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Horní 566
Obec: Rakvice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 03
Kontakt na školu: Telefon: 519 349 207
Fax: 519 349 207
IZO:103179224
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 26 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano