Logo školy

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hraničářů 617 E
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Pokorný
Kontakt na školu Telefon: 519 510 587
Email: zshranicaru.mikulov@wo.cz
Web: www.zsmikulov.cz
IČ:70279055
RED-IZO:600112667
Zřizovatel:Město Mikulov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hraničářů 617 E
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 510 587
IZO:102255440
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 410
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Vrátnice s přítomností dospělé osoby v kombinaci s el. čipem a videotelefonem.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce: ZŠ A. Kubinu Trnava (SVK)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, outdoorové aktivity
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: IVP, asistenti
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Bez omezení.
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 10
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Hraničářů 617 E
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 510 587
IZO:118400819
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hraničářů 617 E
Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 511 790
IZO:118400673
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne