Logo školy

Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 222
Obec: Slušovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 15
Ředitel:Mgr. Rostislav Šarman
Kontakt na školu Telefon: 577 983 377
Email: zsslusovice@zsslusovice.cz
Web: www.zsslusovice.cz
IČ:49156080
RED-IZO:600114252
Zřizovatel:Město Slušovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 222
Obec: Slušovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 15
Kontakt na školu: Telefon: 577 983 377
Fax: 577 983 377
IZO:102319316
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 502
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 2017-10-11 Plán dlouhodobý 2017-2019 a strategický plán rozvoje 2017-2022.pdf (1004,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Slušovice - Čj 340-2019 (1.9.2019).pdf (936,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program ŠD.pdf (711,8 KB)
Školní řád: sm-01-školní řád zš slušovice_účinnost od 01.09.2020.pdf (566,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020 září.pdf (1505,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, informatika, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy, zahraniční exkurze a pobyty, akce ve spojitosti s Klubem rodičů, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko aj.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Partnerské školy - Fryšták, Kašava, Velehrad, spolupráce s Policí ČR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika,
Specifické formy podpory žákům: práce s žáky - IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: 2020-2021.pdf (1089 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, kroužek dyslektický, kroužek matematiky, kroužek českého jazyka, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: areál školy, šatna školy, studovna/knihovna, hřiště, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, informační zpravodaj, ročenka školy, kabelová televize, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 222
Obec: Slušovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 15
Kontakt na školu: Telefon: 577 983 377
Fax: 577 983 377
IZO:118500716
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 222
Obec: Slušovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 15
Kontakt na školu:
IZO:181069458
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 222
Obec: Slušovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 15
Kontakt na školu: Telefon: 577 983 377
Fax: 577 983 377
IZO:103107282