Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Starý Poddvorov 173
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 16
Ředitel:Mgr. Sylvie Hrbáčková
Kontakt na školu Telefon: 518 372 152
Email: reditelka@zsstarypoddvorov.cz
Web: zsstarypoddvorov.cz
IČ:75021200
RED-IZO:600115780
Zřizovatel:Obec Starý Poddvorov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Poddvorov 297
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 16
Kontakt na školu: Telefon: 518 372 372
IZO:107607239
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Poddvorov 173
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 16
Kontakt na školu: Telefon: 518 372 152
IZO:102391017
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 47
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP.doc (6887,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.doc (98,8 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 2019.pdf (271,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (5524,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci a žáci s poruchou učení
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Poddvorov 173
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 16
Kontakt na školu: Telefon: 518 372 152
IZO:118600125
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 15:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Poddvorov 297
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 16
Kontakt na školu: Telefon: 518 372 372
IZO:103167137