Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mírové náměstí 19
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Ředitel:Mgr. Alena Řeháková
Kontakt na školu Telefon: 518 353 843
Email: zshodonin@zshodonin.cz
Web: www.zshodonin.cz
IČ:70284857
RED-IZO:600115895
Zřizovatel:Město Hodonín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mírové náměstí 19
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 353 843
Fax: 518 353 843
IZO:102391289
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 311
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.12. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: švp-škola-1-9-2018.pdf (3755,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: švp-šd-15-10-2015.pdf (142 KB)
Školní řád: SM-02-ŠKOLNÍ ŘÁD od 1.9. 2018.docm (67,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy za šk. rok 2017-2018.rtf (1075,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : Městská policie, Městská knihovna, Ekocentrum
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40
ŠVP: ŠVP PV - přípravná třída 1- 9 - 2018.pdf (178,9 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Mírové náměstí 19
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 353 843
Fax: 518 353 843
IZO:118600311