Zde může být obrázek školy.

Základní škola Třebíč Týnská 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Třebíč Týnská 8
Adresa školy: Ulice: Týnská 8
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Abraham
Kontakt na školu Telefon: 568 827 752
Email: abraham@zstynska.cz
Web: www.zstynska.cz
IČ:60418567
RED-IZO:600122123
Zřizovatel:Město Třebíč
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Týnská 8
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 827 752
Fax: 568 821 754
IZO:102655502
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 845
Aktuální počet žáků: 470
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Týnská od 1-9-2017.pdf (2809,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (644,1 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.9.2020.pdf (710,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy_ZST_2019-2020.pdf (3611,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: hřiště na beach-volejbal, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: GTVS Vereinsgasse Wien
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených neúspěchem - grant EU
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, ICT, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, sportovní, taneční, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: terasa školy, školní klub, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, Památka UNESCO - Židovská čtvrť, bazilika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Týnská 8
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 827 752
Fax: 568 821 754
IZO:119000407
Školní klub
Adresa: Ulice: Týnská 8
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 827 752
Fax: 568 821 754
IZO:150073372
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Týnská 8
Obec: Třebíč
Kraj: Vysočina
PSČ: 674 01
Kontakt na školu: Telefon: 568 827 752
Fax: 568 821 754
IZO:103119892