Logo školy

Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

Škola / charakteristika školy
Název školy:Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Adresa školy: Ulice:
Obec: Březová 102
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 67
Ředitel:PaedDr. Ludvík Zimčík
Kontakt na školu Telefon: 571 896 533
Email: zsbrezova@centrum.cz
Web: http://zsbrezova.eu
IČ:70937303
RED-IZO:600124223
Zřizovatel:Obec Březová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 102
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 67
Kontakt na školu: Telefon: 571 896 534
IZO:107612348
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 46
Aktuální počet dětí: 46
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6,30 hod.
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 102
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 67
Kontakt na školu: Telefon: 571 896 533
IZO:102731659
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 1000
Aktuální počet žáků: 1000
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hod.
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Specifické formy podpory žákům: individuální (domácí) vzdělávání na 1. (dle školského zákona) a 2. stupni ZŠ (pokusné ověřování MŠMT)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: č.p. 102
Obec: Březová
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 67
Kontakt na školu:
IZO:181086093
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 120
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 102
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 67
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 753
IZO:119100142
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 102
Kraj: Zlínský
PSČ: 687 67
Kontakt na školu: Telefon: 572 695 753
IZO:103267468
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne