Logo školy

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tyršova 977
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Ředitel:Mgr. Jiří Půček
Kontakt na školu Telefon: 544 221 595
Email: reditel@zsslavkov.cz
Web: www.zsslavkov.cz
IČ:46270949
RED-IZO:600125891
Zřizovatel:Město Slavkov u Brna
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tyršova 977
Obec: Slavkov u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 684 01
Kontakt na školu: Telefon: 544 221 113
IZO:102807485
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 438
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2014
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 37
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Pedagogická koncepce a koncepce rozvoje 2020.docx (25,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_ZV_2020.pdf (1662,3 KB)
Školní řád: skol_rad.pdf (361,2 KB)
Poslední výroční zpráva: vz1920.pdf (1109,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové, sportovní, informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech: Rovná záda
Domácí spolupráce : DDM, ZŠ, TSMS, MP, MŠ, OSPOD, PPP, HZS, SDH, SK, B-Braun,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, golf, sebeobrana, míčové sporty, atletika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Podpora v rámci popisu ŠVP. Reedukace mimo výukové hodiny pro zájemce.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0