Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sadová 579
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Ředitel:Mgr. Věra Kroutilová
Kontakt na školu Telefon: 566 789 412
Email: reditel@zsbites.cz
Web: www.zsbites.cz
IČ:70436533
RED-IZO:600130274
Zřizovatel:Město Velká Bíteš
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sadová 579
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 688 012
Fax: 566 533 171
IZO:102943249
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 920
Aktuální počet žáků: 665
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, výtvarná výchova, fyzika, chemie, ICT, zeměpis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, jarmarky a dílny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice: Tišnovská 115
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 533 171
Fax: neni
IZO:119400367
Jídelna
Adresa: Ulice: Tišnovská 115
Obec: Velká Bíteš
Kraj: Vysočina
PSČ: 595 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 533 171
Fax: neni
IZO:103143220