Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Radňovice 54
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:PaedDr. Iva Jinková
Kontakt na školu Telefon: 566 615 789
Email: iva.jinkova@seznam.cz
Web: www.zsradnovice.cz
IČ:75023881
RED-IZO:600130479
Zřizovatel:Obec Radňovice
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Radňovice 54
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 057
IZO:107615681
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria_MŠ.pdf (233,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Koncepce školy: Koncepce mateřské školy.pdf (167,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_MŠ_2019.pdf (1048,2 KB)
Školní řád: 3_MŠ_skolni_rad_2017.pdf (406,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Logopedická prevence, výchova ke zdravému životnímu stylu, pohyb v přírodě
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, , besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Besip NMnM, MŠ NMnM,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Radňovice 54
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 789
Fax: neni
IZO:102931577
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:35 hodin
Koncepce školy: Koncepce rozvoje_2011_20.pdf (215,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ_19_6.pdf (2684 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_2019_ŠD.pdf (431,8 KB)
Školní řád: ŠŘ_2020.pdf (541,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019.docx (11345,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, výtvarné, sportovní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, Čteme dětem, pravidelné čtení a spaní ve škole Celoroční soutěž - environmentální výchova
Domácí spolupráce : Spolupráce se ZŠ Slavkovice, Křídla, Nové Město na Moravě, BESIP NMnM, Myslivecké sdružení, Sběr papíru Dolní Rožínka, Byliny Mikeš
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Dyslektický kroužek, výuka integrovaných žáků
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Radňovice 54
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 789
Fax: neni
IZO:119400791
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Radňovice 54
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 057
IZO:103143513
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne