Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Křídla, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křídla 52
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Ředitel:Mgr. Markéta Šimková
Kontakt na školu Telefon: 566 615 793
Email: simkma00@seznam.cz
Web: www.zskridla.cz
IČ:75021421
RED-IZO:600130738
Zřizovatel:Obec Křídla
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Křídla 52
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 793
Fax: neni
IZO:107615657
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy.docx (20,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 50
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ KŘÍDLA K 1. 9. 2019.docx (200 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.doc (147,5 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, Karneval, Uspávání broučků, Logopedická setkávání
Zapojení ve specifických programech: Zdravá záda
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: integrace dětí se spec. potřebami
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Křídla 52
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 793
Fax: neni
IZO:102931542
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 38
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: otvíráme na zazvonění
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,30
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ K 1.9.2019.docx (426,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD k 1. 9. 2019.docx (4069,5 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (118,8 KB)
Poslední výroční zpráva: ZS_Kridla_vyrocni_zprava_sk.r_2018-2019.pdf (6459,2 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, Karneval
Zapojení ve specifických programech: Zdravá záda, Les ve škole
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Integrace žáků s potřebou podpůrných opatření na základě PLPP a IVP.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Křídla 52
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 793
Fax: neni
IZO:119400626
ŠJ-v
Adresa: Ulice: Křídla 52
Obec: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 31
Kontakt na školu: Telefon: 566 615 793
Fax: neni
IZO:119400049
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: 17- 21,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne