Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Rýmařovská 282
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 56
Ředitel:Mgr. Ivana Kapitánová
Kontakt na školu Telefon: 554 286 037
Email: zsams.ryzoviste@email.cz
Web: www.skola-ryzoviste.cz
IČ:70985391
RED-IZO:600131734
Zřizovatel:Obec Rýžoviště
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nemocniční 140
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 56
Kontakt na školu: Telefon: 739 492 689
Fax: není
IZO:150005008
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): po předchozí dohodě kdykoli
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky WWW.skola-ryzoviste.cz
Základní škola
Adresa: Ulice: Rýmařovská 282
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 56
Kontakt na školu: Telefon: 554 286 037
Fax: 554 286 037
IZO:102008124
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 30
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30 do 15:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Podpora výuky plavání, Potravinová pomoc pro děti ohrožené chudobou
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky www.skola-ryzoviste.cz, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nemocniční 140
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 56
Kontakt na školu: Telefon: 554 286 037
Fax: není
IZO:119500663
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nemocniční 140
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 56
Kontakt na školu: Telefon: 554 286 016
Fax: není
IZO:150005016
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20,- - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nemocniční 140
Obec: Ryžoviště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 56
Kontakt na školu: Telefon: 554 286 037
Fax: 554 286 037
IZO:174106874
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20,- - 27,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne