Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Okružní 38
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Ředitel:Mgr. Leoš Sekanina
Kontakt na školu Telefon: 554 231 165
Email: reditel.zsbrok@seznam.cz
Web: www.zsbrok.cz
IČ:75026961
RED-IZO:600132030
Zřizovatel:Město Bruntál
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Okružní 38
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 231 165
Fax: 554 231 199
IZO:103480340
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 423
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody výuky matematiky: Hejného metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, rukodělné, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Okružní 38
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 711 564
Fax: není
IZO:119500809
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Okružní 38
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 231 164
Fax: není
IZO:103480803