Zde může být obrázek školy.

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 400
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Lukáš Synek
Kontakt na školu Telefon: 558 443 111
Email: sestka@sestka-fm.cz
Fax: 558 432 825
Web: www.sestka-fm.cz
IČ:60046121
RED-IZO:600133796
Zřizovatel:Statutární město Frýdek-Místek
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Pionýrů 400
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 443 111
Fax: 558 432 825
IZO:060046121
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 612
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 2. 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2018
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2; 5; 6; 7; 8; 9/10; 12; 17; 8/18; 19
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: ulice Pionýrů
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy.docx (25,1 KB)
Školní vzdělávací program: SVP 2017-18.rar (8264,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.doc (1397,8 KB)
Školní řád: Krizove plany (18.10.16).pdf (962,6 KB)
Pravidla pro hodnoceni vysledku vzdelevani zaku (18.10. 2016).pdf (1035,1 KB)
Skolni rad (2017-18).pdf (704,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava 2016-17.pdf (1818,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Pravidelné kondiční a ozdravné vycházky do okolní (beskydské) přírody.
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Český červený kříž, Policie ČR, Střední průmyslová škola F-M, Renarkon, HZS F-M
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací program pro slabší žáky, nadané žáky, sociálně a zdravotně znevýhodněné žáky.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice: Pionýrů 400
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 443 111
Fax: 558 432 825
IZO:119600277

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Pionýrů 400
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 443 111
Fax: 558 432 825
IZO:103008667
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 26 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano