Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 144
Obec: Hrádek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 97
Ředitel:Mgr. Šárka Honusová
Kontakt na školu Telefon: 774 372 779
Email: barevnaskolahradek@email.cz
IČ:70640173
RED-IZO:600133877
Zřizovatel:Obec Hrádek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hrádek 144
Obec: Hrádek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 97
Kontakt na školu: Telefon: 603 583 604
Fax: 558 329 814
IZO:107621797
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 66
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá školka
Domácí spolupráce: spolupráce s okolními mateřskými školami, domy dětí, obecním úřadem, knihovnou apod.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrádek 144
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 97
Kontakt na školu: Telefon: 558 369 057
Fax: 558 329 814
IZO:102068844
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 70
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.5.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.5.2017
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: 1. ÚVOD - 1. 9. 2016.docx (123,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družina.docx (61,3 KB)
Školní řád: 02 ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (123,4 KB)
Poslední výroční zpráva: 2015-2016.pdf (978,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol, Recyklohraní, Sazka sportuje
Domácí spolupráce : spolupráce s okolními školami, Obecním úřadem, knihovnou, domy dětí, dobrovolnými hasiči apod.
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola Ochaby (Polsko), Radola (Slovensko)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Hrádek 144
Obec: Hrádek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 97
Kontakt na školu: Telefon: 731 385 647
IZO:119600374
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hrádek 144
Obec: Hrádek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 97
Kontakt na školu: Telefon: 731 586 060
IZO:103044329
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hrádek 115
Obec: Hrádek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 97
Kontakt na školu: Telefon: 774 372 779
IZO:181044412
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne