Zde může být obrázek školy.

Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kirilovova 330
Obec: Paskov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 21
Ředitel:Mgr. Lucie Butkovová
Kontakt na školu Telefon: 558 115 011
Email: info@zspaskov.cz
Web: www.zs.paskov.cz
IČ:75026261
RED-IZO:600134075
Zřizovatel:Město Paskov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kirilovova 330
Obec: Paskov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 21
Kontakt na školu: Telefon: 558 115 011
IZO:102092222
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 490
Aktuální počet žáků: 342
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2016-2020.pdf (502,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP- obecny uvod.pdf (481 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družina.pdf (273,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-2019.pdf (563,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-2017.pdf (9136,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Domácí spolupráce : Slezská brána
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kirilovova 330
Obec: Paskov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 21
Kontakt na školu: Telefon: 558 671 176
Fax: 558 671 164
IZO:119600617
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského nábřeží 100
Obec: Paskov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 21
Kontakt na školu: Telefon: 558 671 176
Fax: 558 671 164
IZO:103008861