Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zámecká 38
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 23
Ředitel:Mgr. Yvetta Kunzová
Kontakt na školu Telefon: 558 669 222
Email: skola.staraves@iol.cz
Web: http://www.zs-staravesno.cz
IČ:70942633
RED-IZO:600134164
Zřizovatel:Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nad Zámkem 497
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí č. 497
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 23
Kontakt na školu: Telefon: 558 669 248
Fax: 558 669 247
IZO:107622319
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 93
Aktuální počet dětí: 93
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program: SVP_MS_2020.pdf (772,5 KB)
Školní řád: skolnirad_ms.pdf (511,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, dny v přírodě pro jednotlivé třídy, společné akce s rodiči,, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Policie ČR, Hasičský sbor, Místní spolky (chovatelé, záhradkáři)
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Raková - Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Děti s podpůrnými opatřeními jsou zařazeni v běžných třídách
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 38
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 23
Kontakt na školu: Telefon: 558 669 222
Fax: 558 669 222
IZO:102092311
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 238
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní řád: klasifikacnirad.pdf (393,3 KB)
Resenistiznosti.pdf (492,4 KB)
dodatekSR_20.pdf (193,5 KB)
SR_2019.pdf (437,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VP_201920.pdf (2440,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, ročně 2 společné odpoledne s rodiči: říjen - Dýňobraní, březen - Velikonoční jarmark prosinec - Vánoční koncert v kostele, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Certifikáty škol: Aktivní škola - Portál pro školy
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasičský sbor, ZŠ v povodí Ondřejnice
Mezinárodní spolupráce: Mezinárodní spolupráce se Základní školou Milana Mravca ze slovenské Rakové, Gimnazjum imieni Jana Pawla II. z polské Twardorzeczky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: V běžných třídách jsou zařazeni žáci s podpůrnými opatřeními dle doporučení PPP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: 2/3 kmenových tříd a všechny odborné učebny mají připojení k internetu
Zájmové činnosti: hudební, ICT, školní časopis, sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: diecézní středisko mládeže, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zámecká 38
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 23
Kontakt na školu: Telefon: 558 669 222
Fax: 558 669 247
IZO:119600676
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: telefonicky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zámecká 38
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 23
Kontakt na školu: Telefon: 558 669 222
Fax: 558 669 247
IZO:103008896
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nad Zámkem 497
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 23
Kontakt na školu: Telefon: 558 669 248
Fax: 558 669 247
IZO:119601001