Logo školy

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 1118
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:RNDr. Svatava Hajdová
Kontakt na školu Telefon: 556 708 124
Email: hajdova@zsko68nj.cz
Web: www.zsko68nj.cz
IČ:00848328
RED-IZO:600138135
Zřizovatel:Město Nový Jičín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 1118
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 124
IZO:102232849
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 530
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 3. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2018.pdf (387,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP (3).7z (9173,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (92,7 KB)
Školní řád: školní řád - dodatek - mobily.docx (14,1 KB)
školní-řád-od-1.-9.-2017.pdf (623 KB)
Dodatek školního řádu - povinná distanční výuka.pdf (124 KB)
Dodatek školního řádu - GDPR.pdf (158,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝR ZPRÁVA2021-22.pdf (1166,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: program Začít spolu
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví, Partnerská škola Qiido - podpora nadaných žáků, Ekoškola, Začít spolu
Domácí spolupráce : spolupráce s MŠ Nový Jičín, ZŠ spádových obcí, městskou knihovnou, informačním centrem Nový Jičín, Střediskem volného času Fokus, ZUŠ v Novém Jičíně, pravidelná akce a besedy s HZS , stanicí PP, Policií ČR, Městskou policií, pravidelné praxe studentů VŠ
Mezinárodní spolupráce: škola realizuje projekty eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Ve škole je plně funkční systém poradenství pro žáky se SVP, sociálně znevýhodněné, žáky nadané.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD - týdenní.docx (17,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy_platné_od_28.11..zip (909,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, společenské hry, rukodělné, turistické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 68
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 124
IZO:119800241
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 68
Obec: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 708 124
IZO:103080783
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano