Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola Velký Týnec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zámecká 422
Obec: Velký Týnec
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 72
Ředitel:Irena Sehnalová
Kontakt na školu Telefon: 585 391 509
Email: materska.skola@velkytynec.cz
Web:
IČ:73184926
RED-IZO:600139921
Zřizovatel:Obec Velký Týnec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zámecká 422
Obec: Velký Týnec
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 72
Kontakt na školu: Telefon: 585 391 509
IZO:107627981
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 98
Aktuální počet dětí: 94
Dny otevřených dveří (termín/y): měsíc duben
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Velký Týnec.doc (30,2 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,00hod. do 16,30 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ OD ROKU 2013.doc (35,3 KB)
Školní vzdělávací program: MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÝ TÝNEC ŠVP PV.docx (94 KB)
Školní řád: Školní řád Mateřské školy ve Velkém Týnci.doc (154,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Naše mateřská škola je zaměřena na rozvoj estetického cítění, rozvoj pohybových dovedností. Záměrem výchovného působení naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem dle jejich možností, zájmů,potřeb.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Jsme zapojeni v síti Mrkvička - zaměřéné na ekologickou výchovu
Domácí spolupráce: Spolupracujeme se : ZŠ, Obcí Velký Týnec, knihovnou, PPP Olomouc, Hasičský záchranný sbor, Lyžařská škola, taneční škola Coufalovi, Městská policie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Specifické formy podpory dětem: využití 2 asistentů pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zámecká 422
Obec: Velký Týnec
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 72
Kontakt na školu: Telefon: 585 391 509
IZO:172103380