Zde může být obrázek školy.

Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Svatoplukova 1419/7
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Mgr. Jaromír Sedlák
Kontakt na školu Telefon: 585 012 856
Email: reditelna@zssvat.cz
Web: www.zssvat
IČ:61989860
RED-IZO:600141047
Zřizovatel:Město Šternberk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Svatoplukova 1419/7
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 856
Fax: 585 013 731
IZO:102320632
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 535
Aktuální počet žáků: 525
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategicky-plan-rozvoje-skoly-2018-2026-RM-02-09-2019.docx (3835,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 1.9.2019.pdf (4520,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (295,2 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (2314,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2019-2020.pdf (6653,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: Švédsko - Kungsbacka; Německo - Günzburg; Slovensko - Levoča
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, interaktivní tabule TV s připojením na WI-Fi nebo internet
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), technické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sadová 3
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 012 856
IZO:119900505