Zde může být obrázek školy.

Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 26
Obec: Štítina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 91
Ředitel:Mgr. Daniel Matyášek
Kontakt na školu Telefon: 553 677 091
Email: skola@zsstitina.cz
Web: zsstitina.cz
IČ:70987530
RED-IZO:600142957
Zřizovatel:Obec Štítina
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: ul. Komenského 26
Obec: Štítina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 91
Kontakt na školu: Telefon: 553 677 091
IZO:107628961
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): Březen, duben
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Vstupní dveře s domácím telefonem.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky č. 257, 258, 263
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 06:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP ROK MÁ KROK - 2020.pdf (987 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ- OD 14. 10. 2020.pdf (691 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Oživování lidových tradic.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Logohrátky. Hravá angličtina.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 26
Obec: Štítina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 91
Kontakt na školu: Telefon: 553 677 091
IZO:102432741
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 294
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Vstupní dveře s domovním telefonem.
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky č. 257, 258, 263
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP-k-1.-9.-2016.pdf (2724,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP družina.pdf (430 KB)
Školní řád: Školní řád od 1. 10. 2020.pdf (753,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola zdravé pětky, Les ve škole, škola v lese, Recyklohraní, Emise
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Ostravská univerzita, ped. fakulta, Slezské gymnázium Opava
Mezinárodní spolupráce: Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II. w Kornowacu, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Les ve škole, škola v lese (sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: zájmové kroužky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, zdravotnické, technické, hudební, sportovní, taneční, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: ul. Komenského 26
Obec: Štítina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 91
Kontakt na školu: Telefon: 553 677 091
IZO:120003791
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: ul. Komenského 26
Obec: Štítina
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 91
Kontakt na školu: Telefon: 553 677 091
IZO:120003805
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano