Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Matiční 5
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Vladimír Matuš
Kontakt na školu Telefon: 596 127 382
Email: zs.maticni5@zs-mat5.cz
Web: www.zs-mat5.cz
IČ:61989061
RED-IZO:600145051
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Matiční 5
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 728 13
Kontakt na školu: Telefon: 596 127 382
Fax: 596 127 378
IZO:102508071
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 766
Aktuální počet žáků: 718
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.3.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: budova 30.dubna 20 - recepce s přítomností dospělé osoby budova Matiční 5 - elektronický vrátný + kamera
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj, trolejbus, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický_plán_rozvoje_školy.pdf (450,7 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: skolni_rad_2021.pdf (959,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019-2020.doc (347,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jazykové vzdělávací výjezdy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Světová škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : KVIC, NIDV, Ostravská univerzita, Univerzita Palackého, Technická univerzita - Vysoká škola báňská, SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava, Městská policie, HZS Moravskoslezského kraje, KHS Ostrava, ÚSTR
Mezinárodní spolupráce: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Úplné školní poradenské pracoviště, práce s žáky dle doporučení PPP, SPC, adaptační koordinátor pro žáky - cizince
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: V rámci většiny učeben pomocí PC nebo tabletů.
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, ICT, hudební, literárně-dramatické, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 30. dubna 20
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 728 13
Kontakt na školu: Telefon: 596 126 903
Fax: 596 127 378
IZO:120100185
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: kapacita 310 žáků
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 - 8.45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dr. Šmerala 25
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 728 13
Kontakt na školu: Telefon: 596 120 650
Fax: 596 127 378
IZO:102956545
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 30. dubna 20/1453
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 728 13
Kontakt na školu: Telefon: 596 127 380
Fax: 596 127 378
IZO:150072635
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25 - 29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano