Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zelená 42
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:PaedDr. Aleš Koutný
Kontakt na školu Telefon: 596 633 962
Email: zs.zelena@volny.cz
Web: www.zszelena42.cz
IČ:70933987
RED-IZO:600145131
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Zelená 42
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 633 962
IZO:102508143
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 705
Aktuální počet žáků: 505
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 8, 11, 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2017-2022.pdf (335,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP pdf.rar (5121,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2020.pdf (653,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-20.pdf (2694,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Viz. Výroční zpráva.
Domácí spolupráce : Viz. Výroční zpráva.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, literárně-dramatické, taneční, turistické, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zelená 42
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 633 962
IZO:130000931
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zelená 42
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 632 605
IZO:102956570