Zde může být obrázek školy.

Základní škola Přerov, Svisle 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Svisle 13
Adresa školy: Ulice: Svisle 13
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Miroslav Fryštacký
Kontakt na školu Telefon: 581 701 811
Email: skola@zssvisle.cz
Web: www.zssvisle.cz
IČ:47858052
RED-IZO:600146391
Zřizovatel:Statutární město Přerov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Svisle 13
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 701 811
IZO:047858052
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 396
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky 101, 103, 104, 105, 111, 112
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: ŘÁD ŠKOLY platný od 200901.pdf (851,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti 2017-18.pdf (743,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní, jazykové, všeobecné, polytechnické
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, cizí jazyky, fyzika, ICT, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, - akce pro rodiče s dětmi - akce pro předškoláky, spolupráce s MŠ - setkávání s bývalými pracovníky školy - spolupráce s dalšími organizacemi a firmami - pedagogická praxe studentů ped. škol, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Městská policie, SVČ Atlas-BIOS, místní firmy, muzeum, knihovna
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, - cyklistika - florbal - kinn-ball
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, technické, programování/robotika, ICT, badatelský klub
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Svisle 13
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 701 811
Fax: 581 701 811
IZO:120200040