Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 49
Obec: Prosenice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 21
Ředitel:Mgr. Jarmila Matulová
Kontakt na školu Telefon: 581 226 038
Email: matulova@skolaprosenice.cz
Web: https://www.skolaprosenice.cz
IČ:70982651
RED-IZO:600146596
Zřizovatel:Obec Prosenice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Maloprosenská 153
Obec: Prosenice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 21
Kontakt na školu: Telefon: 581 226 015
IZO:107631598
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen, únor
Kritéria příjímacího řízení: zápis_mš_kriter_14.pdf (184,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 920013, 920014
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní řád: sk_rad_ms_2015.pdf (102,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ne
Domácí spolupráce: Složky obce, hasiči, MŠ Buk
Mezinárodní spolupráce: Ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Dle potřeby je dětem poskytnuto vzdělávání dle jejich vzdělávacích potřeb, integrace
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 49
Obec: Prosenice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 21
Kontakt na školu: Telefon: 581 226 038
IZO:102592799
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 69
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 920013, 920014
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: skol_rad_zs.pdf (104,8 KB)
dodatek_skol_rad.pdf (72,1 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : složky obce, hasiči, školy stejného typu - Radslavice, Bochoř, Rokytnice
Mezinárodní spolupráce: Projekt Comenius, partnerské školy v Německu, Itálii, Španělsku a Turecku.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Dle potřeby je poskytováno žákům speciální vzdělávání, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán.
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 211
Obec: Prosenice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 21
Kontakt na školu: Telefon: 581 226 038
IZO:120201470
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 211
Obec: Prosenice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 21
Kontakt na školu: Telefon: 581 226 038
IZO:120201488
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 18 - 24
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne