Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 355
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Ředitel:PaedDr. Nataša Kučerová
Kontakt na školu Telefon: 581 711 031
Email: zsdrevohostice@zsdrevohostice.cz
Web: www.zsdrevohostice.cz
IČ:70040656
RED-IZO:600146847
Zřizovatel:Městys Dřevohostice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 355
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Kontakt na školu: Telefon: 581 711 031
Fax: 581 711 334
IZO:102592942
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 170
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobý plán rozvoje 2021-2025.pdf (130,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro ŠD.pdf (3219,8 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (618,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2020 - 2021.doc.pdf (1148,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT, knihovna, biologie, praktické vyučování, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, odborné učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, jazykové, programování/robotika, společenské hry, taneční, technické, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 355
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Kontakt na školu: Telefon: 581 711 031
Fax: 581 711 334
IZO:120201062
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 355
Obec: Dřevohostice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 14
Kontakt na školu: Telefon: 581 711 031
Fax: 581 711 334
IZO:120201071