Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hovězí, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hovězí, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hovězí 426
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 01
Ředitel:Mgr. Jiří Pokorný
Kontakt na školu Telefon: 571 445 122
Email: zshovezi@quick.cz
Web: skolahovezi.cz
IČ:47658517
RED-IZO:600149668
Zřizovatel:Obec Hovězí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hovězí 426
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 445 122
Fax: není
IZO:047658517
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 254
Dny otevřených dveří (termín/y): ve dnech rodičovských schůzek
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Vsetín - Velké Karlovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.35
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy Hovězí.odt (13,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Hovězí.doc (3339,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Hovězí-školní družina.odt (42,5 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Hovězí.doc (206,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-2017.doc (316,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Aktivní škola, Ovoce do škol, Šablony ZŠ Hovězí
Certifikáty škol: Aktivní škola
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Červený kříž
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: speciální pedagogická péče, intervence, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hovězí 426
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 445 122
Fax: není
IZO:120400308
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hovězí 426
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 445 122
Fax: není
IZO:103108807