Logo školy

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
Adresa školy: Ulice: Matouše Václavka 1217
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Libor Slováček
Kontakt na školu Telefon: 571 415 461
Email: skola@zs-travniky.cz
Web: www.zs-travniky.cz
IČ:60990449
RED-IZO:600149781
Zřizovatel:Město Vsetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Matouše Václavka 1217
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 733 021
IZO:060990449
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 675
Aktuální počet žáků: 533
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. - 1. 3. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Plán dlouhodobého rozvoje školy2.pdf (201,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-k 2. 9. 19-web.pdf (6918,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP SD-nova verze 1516.pdf (437,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2021-1.pdf (517,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 1920.pdf (800,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, hudební, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, LVK, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Multikulturní škola, Dobrá škola, Ekologická škola.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : MŠ, ZŠ, SŠ, OŠaK, OSPOD, PPP, MP, Policie ČR.
Mezinárodní spolupráce: Szkola podstawowa Nr. 32 Bytom, Polsko, hnutí Na vlastních nohou.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Reedukace v rámci PSPP a PI, doučování a kluby v rámci Šablon II, příprava na přijímací zkoušky z matematiky + evidence slabých a nadaných žáků, evidence sociálně znevýhodněných žáků - individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, zdravotnické, technické
Místo pro trávení volného času: Školní družina, školní klub, hrací koutky., hřiště, školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Dělnická 1221
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 733 040
IZO:120400171
Školní klub
Adresa: Ulice: M.Václavka 1217
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 733 021
IZO:173100929
Školní jídelna
Adresa: Ulice: M.Václavka 1217
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 575 733 029
IZO:120400189
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 21 - 25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano