Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
Adresa školy: Ulice: Rokytnice 436
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:Mgr. Hynek Hromada
Kontakt na školu Telefon: 571 412 772
Email: skola@vsetin.zsrokytnice.cz
Web: www.vsetin.zsrokytnice.cz
IČ:60990457
RED-IZO:600149790
Zřizovatel:Město Vsetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rokytnice 436
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 412 772
IZO:060990457
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě s vedením školy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém a vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka č. 4, 5, 7, 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP.pdf (2870,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠK.pdf (3175,7 KB)
ŠVP_ŠD.pdf (4235,8 KB)
Školní řád: Školní řád 20_21.pdf (1043 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva očinnosti školy 2019_2020.pdf (1286,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Globe, Fair Trade
Certifikáty škol: Světová škola, Přírodní zahrada, Fairtradová škola, Rodiče vítáni, Začít spolu
Domácí spolupráce : Střední škola Kostka, SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, HZS Vsetín, Policie ČR, Městská policie Vsetín, ZZS Vsetín
Mezinárodní spolupráce: ZŠ a MŠ Hugolína Gavloviča Pruské (Slovensko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka, výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: MENSA, asistent pedagoga, speciální pedagog, reedukační péče a pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD ŠK 2020_2021.pdf (357,8 KB)
Školní klub - rozvrh: rozvrh ŠD ŠK 2020_2021.pdf (357,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2020-2021_I_pol.pdf (414,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, turistické, hudební, sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), technické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Rokytnice 436
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 412 772
IZO:120400197
Školní klub
Adresa: Ulice: Rokytnice 436
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 412 772
IZO:173100945
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rokytnice 436
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 412 772
IZO:103092781
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22,00 až 26,00 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne