Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Pržno 127
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Ředitel:Mgr. Marcela Nováková
Kontakt na školu Telefon: 571 452 266
Email: zsprzno@centrum.cz
Web: http://www.skolaprzno.cz/
IČ:75026571
RED-IZO:600149838
Zřizovatel:Obec Pržno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pržno 127
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 452 266
IZO:120400481
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 17
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování
Základní škola
Adresa: Ulice: Pržno 127
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 452 266
IZO:102100900
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 22
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní,
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pržno 127
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 452 266
IZO:120400693
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pržno 127
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 452 266
IZO:120400499