Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Pozděchov 192
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Ředitel:Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 571 456 030
Email: zspozdechov@volny.cz
Web: www.skolapozdechov.cz
IČ:70918449
RED-IZO:600149943
Zřizovatel:Obec Pozděchov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pozděchov 192
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 456 040
IZO:150009780
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do MŠ..docx (15 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:30hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: dlohodobý plán.docx (28,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-MŠ 2014.doc (93,7 KB)
Školní řád: školní řád-MŠ.docx (49,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: Vyr._zprava_2014-15.doc (2467,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: -
Domácí spolupráce: s policií ČR, SDH Pozděchov
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Pozděchov 192
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 456 030
Fax: 571 456 010
IZO:102768196
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod
Koncepce školy: dlohodobý plán.docx (28,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-ZV14-15.doc (1722,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2014.doc (77,8 KB)
Školní řád: školní řád.docx (33,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr._zprava_2014-15.doc (2467,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez speciálního zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Domácí spolupráce : Policie ČR, SHD Pozděchov, SHD Zlín
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů:
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Řád školní družiny.docx (26,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin1.docx (15,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pozděchov 192
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 456 030
IZO:120400227
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pozděchov 192
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 456 049
IZO:120400235
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19-22
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne