Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Adolfovice 170
Obec: Bělá pod Pradědem
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Ředitel:PaedDr. Irena Rudolfová
Kontakt na školu Telefon: 584 412 084
Email: zsadolfovice@jen.cz
Web: zsadolfovice.cz
IČ:75029456
RED-IZO:600150577
Zřizovatel:Obec Bělá pod Pradědem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bělá pod Pradědem, Adolfovice 170
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 084
IZO:107632349
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 55
Dny otevřených dveří (termín/y): 1x ročně, obvykle v měsíci dubnu
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ZŠ A MŠ BĚLÁ POD PRADĚDEM.doc (10,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka MHD Jeseník - Bělá pod Pradědem, Jeseník - Šumperk
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program 2014 -foto1.doc (573,4 KB)
Školní řád: školní řád MŠ.doc (42 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnocení MŠ.doc (55,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: "Život v kraji děda Praděda" zaměření na kladný vztah k rodnému kraji, sounáležitost s přírodou a ekologické chování.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: " Průvodce světem techniky" "Skola pro všechny II." "Sablony III"
Domácí spolupráce: ZD Adolfovice,OÚ Bělá pod Pradědem,policie ČR - služebna Jeseník, hasičský sbor Jeseník, veterinární ordinace, zubní lékařka, záchranná zdravotnická služba Jeseník, CHKO Jeseníky, canisterapeutický spolek, místní řemeslníci a podnikatelé
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Bělá pod Pradědem, Adolfovice 170
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 084
IZO:102680060
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 184
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Jeseník - Bělá pod Pradědem a zpět, Šumperk- Jeseník a zpět
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, rukodělné, přírodovědné, literárně-dramatické, turistické, chovatelské, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bělá pod Pradědem, Adolfovice 170
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 084
IZO:120500167
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bělá pod Pradědem, Adolfovice 170
Obec: Jeseník
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 01
Kontakt na školu: Telefon: 584 412 084
IZO:102980926