Logo školy

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vápenná 262
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 64
Ředitel:Mgr. Zdeněk Hořava
Kontakt na školu Telefon: 584 439 085
Email: zs.vapenna@jes.cz
Web: www.zsvapenna.jesenicko.com
IČ:75028891
RED-IZO:600150631
Zřizovatel:Obec Vápenná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vápenná 262
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 64
Kontakt na školu: Telefon: 584 439 085
IZO:102680671
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 174
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.12.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce rozvoje - 2018.pdf (393,6 KB)
Školní vzdělávací program: švp.rar (1087,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: sm-13-vnitrni rad SD 2018.pdf (236,4 KB)
Školní řád: sm - 02-školní řád 2018.pdf (336,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZP.O ČINNOSTI ŠKOLY 2017-18.pdf (1092,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol.
Certifikáty škol: Pro školy.cz
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, Foucambertova metoda výuky čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Nadané žáci, slabší žáci, LMP, PO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh školní družiny.pdf (170,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2018-19.rar (496,4 KB)
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, hudební, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vápenná 118
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 64
Kontakt na školu: Telefon: 584 439 085
IZO:120500230