Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 121
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 19
Ředitel:Mgr. Renata Paťuková Mgr.
Kontakt na školu Telefon: 416 866 128
Email: reditel@zsmsene.cz
Web: http://www.zsmsene.cz
IČ:70698279
RED-IZO:600165931
Zřizovatel:Obec Mšené-lázně
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 176
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 19
Kontakt na školu: Telefon: 416 866 128
IZO:107565617
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 75
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6.00 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program:
Školní řád: Školní řád MŠ platný od 1. 9. 20.docx (99,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, odborná setkávání s rodiči, účast na akcích pro seniory, vítání občánků, vystoupení v kostelech
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Certifikáty škol: Mrkvička, Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, spolupráce se Sokolem
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 121
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 19
Kontakt na školu: Telefon: 416 866 128
IZO:102317003
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 187
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,25
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2021.pdf (309,2 KB)
Školní řád: joinPdf_57ff392078f4d8d36e0f073a8013e9ba.pdf (1407,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ ZŠ  2019-2020.pdf (3220,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, fyzika, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, turistické, programování/robotika, přírodovědné, chovatelské, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 121
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 19
Kontakt na školu: Telefon: 416 866 128
IZO:116500506
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 121
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051761
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 121
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 19
Kontakt na školu: Telefon: 416 866 128
IZO:102753491
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 176
Obec: Mšené-lázně
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 19
Kontakt na školu: Telefon: 416 866 128
IZO:166101800