Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
Adresa školy: Ulice: Zvolenovská 537
Obec: Hluboká nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 41
Ředitel: Ing. Pavel Zasadil
Kontakt na školu Telefon: 387 924 211
Email: info@sosehl.cz
Web: http://www.sosehl.cz
IČ:00513156
RED-IZO:600170276
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zvolenovská 537
Obec: Hluboká nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 41
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 211
IZO:000513156
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 327
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.12.2018, 14.1.2019-17.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 1000
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: motivační
Školní vzdělávací program: PZAS3_3 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (2932,7 KB)
PZAS2_3 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (2410,5 KB)
PZAS1_3 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (2548,9 KB)
Školní řád: Školní řád - 2017.doc (157,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (1657,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety
Domácí spolupráce : praxe
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, chovatelské, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zvolenovská 537
Obec: Hluboká nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 41
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 211
IZO:110033400
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 152
Počet ubytovaných žáků a studentů: 113
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září-červen
Termín pro podání přihlášky : 31.5.
Úplata za ubytování (v Kč): 900,-
Úplata za stravování (v Kč): 102,- celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, technické, ICT
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Zvolenovská 537
Obec: Hluboká nad Vltavou
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 41
Kontakt na školu: Telefon: 387 924 211
IZO:110033418
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,-kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano