Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12
Adresa školy: Ulice: Senovážné náměstí 12
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Zdeňka Erhartová
Kontakt na školu Telefon: 389 139 320
Email: info@skolacrcb.cz
Web: www.skolacrcb.cz
IČ:60077590
RED-IZO:600170331
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Senovážné náměstí 12
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 389 139 320
Fax: 386 354 265
IZO:060077590
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, leden
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle zákona
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 2
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Koncepce školy: Dlouhodobý plán rozvoje školy 2017.docx (40,8 KB)
Školní řád: Školní řád od 1.9.2019 - v Směrnicích školy.doc (202,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020.pdf (745,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Sociální pedagog, kariérní poradce, koordinátor spolupráce školy s praxí
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurz studené kuchyně, Sommelierský kurz, Kurz moderního zdobení, Kurz studené kuchyně, Průvodcovský kurz, Autorizované zkoušky na MMR
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Fráni Šrámka 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 387 788 117
Fax: 387 316 680
IZO:110028708
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 100
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): listopad, leden
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 4000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Cestovní ruch
Speciálně vybavené odborné učebny: Ano
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Cestovní ruch
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: Odborné kurzy v oblasti Gastronomie, Průvodcovský kurz
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, učebny ICT, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Adamovská 22
Obec: Rudolfov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 71
Kontakt na školu: Telefon: 387 229 553
IZO:108023940
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fráni Šrámka 9
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 04
Kontakt na školu: Telefon: 387 788 122
IZO:102463379
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Adamovská 22
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 71
Kontakt na školu: Telefon: 387 229 553
Fax: 386 354 265
IZO:163101850