Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Ulice: Čáslavská 205, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Kořínek
Kontakt na školu Telefon: 469 688 651
Email: skola@sos-sou.chrudim.cz
Web: http://www.sos-sou.chrudim.cz
IČ:13582259
RED-IZO:600170772
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čáslavská 205, Chrudim IV
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 651
IZO:013582259
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 405
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: stanoví MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 625003 Na Vˇtrníku-Tyršovo nám.-nemocnice-žel.stanice-Markovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Dlouhodobý plán rozvoje školy 2019-2023.pdf (497,9 KB)
Školní řád: 5 - 2020 Skolní rad.pdf (652,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_ zprava_2019-20 SOS a SOU obchodu a sluzeb Chrudim.pdf (574,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, fyzika, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, plesy, výlety
Certifikáty škol: Ohodnocení Asociace kuchařů a cukrářů české republiky, čestné uznání Hospodářské komory ČR
Domácí spolupráce : Policie, SVP Archa Chrudim, FIM Hradec Králové
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Konzultační hodiny vyučujících, školní IVP pro žáky s SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky