Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Adresa školy: Ulice: Čáslavská 205
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Kořínek
Kontakt na školu Telefon: 469 688 651
Email: skola@sos-sou.chrudim.cz
Fax: 469 688 654
Web: http://www.sos-sou.chrudim.cz
IČ:13582259
RED-IZO:600170772
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Čáslavská 205
Obec: Chrudim
Kraj: Pardubický
PSČ: 537 01
Kontakt na školu: Telefon: 469 688 651
Fax: 469 688 654
IZO:013582259
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 383
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. a 24.11. 2018 a 18. 1. 2019 a
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: stanoví MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 625003 Na Veˇtrníku-Tyršovo nám.-nemocnice-žel.stanice-Markovice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Dlouhodobý plán rozvoje školy 2019-2023.pdf (497,9 KB)
Školní řád: 2 - 2016 Skolní rad.pdf (568,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_ zprava_2017-18 SOS a SOU obchodu a sluzeb Chrudim.pdf (1035,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, cizí jazyky, biologie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, výlety, exkurze
Certifikáty škol: Ohodnocení Asociace kuchařů a cukrářů české republiky, čestné uznání Hospodářské komory ČR
Domácí spolupráce : Policie, SVP Archa Chrudim, FIM Hradec Králové
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Asistent pedagoga, konzultační hodiny vyučujících, školní IVP pro žáky s SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)