Logo školy

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Adresa školy: Ulice: Nad Ovčírnou 2528
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Ing. Jiří Charvát
Kontakt na školu Telefon: 577 573 101
Email: spsp@spspzlin.cz
Web: www.spspzlin.cz
IČ:14450500
RED-IZO:600171051
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Ovčírnou 2528
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 573 101
IZO:108040909
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 801
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2022 (10:00 - 17:00), 26. 11. 2022 (8:00 - 13:00), 17. 1. 2023 (13:00 - 17:00), 7. 2. 2023 (13:00 - 17:00),
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2022, 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: více
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program: http obory.pdf (167,9 KB)
Školní řád: skolni_rad_2018 - úpravy (GDPR)opraveno.docx (506,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 - 2018 final JCh.docx (188,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, , výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský kurz, elektrovyhláška "50", IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Eduroam
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, fotokroužek, ekotechnický kroužek, sportovní, turistické, technické, hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 2700
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 211 438
IZO:103031421
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. T. G. Masaryka 2700
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 211 438
IZO:103191186