Zde může být obrázek školy.

Střední škola stavební Jihlava

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola stavební Jihlava
Adresa školy: Ulice: Žižkova 20
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:PhDr. Pavel Toman
Kontakt na školu Telefon: 567 310 100
Email: ptoman@ssstavji.cz
Fax: 567 310 100
Web: ssstavji.cz
IČ:60545267
RED-IZO:600171116
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Žižkova 20
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 310 100
Fax: 567 310 100
IZO:108047695
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 530
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12.2014, 30.ledna 2015 vždy od 08.00 do 13.00 hod., po telefonické domluvě KDYKOLIV
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.dubna 2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 07.10 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Školní řád: skolni_rad_2014-15.pdf (86,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2013-14.DOC (271,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, LVK, vodácký kurz, geodetický kurz spojený s cyklokurzem., tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : SŠ stavební Jihlava je zapojena do řady projektů spolufinancovaných EU, ČR a Krajem Vysočina.
Domácí spolupráce : SŠ stavební Jihlava spolupracuje s řadou ZŠ a SŠ Kraje Vysočina. Při zajišťování praktické výuky maturitních a učebních oborů spolupracuje škola s desítkami stavebních a dřevařských firem v kraji i mimo něj.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: SŠ stavební Jihlava aktivně pracuje s žáky, kteří mají z PPP doložené specifické poruchy učení. Všichni vyučující při výchovném a vzdělávacím procesu volí metody učení respektující individuální potřeby daného žáka.
Rozvrhy hodin: odkaz na WEB.docx (10,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Žižkova 58
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:108047857

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Žižkova 58
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:103191836
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Hálkova 2917/42
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu:
IZO:181093472
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano